Dansk abstract

Økonomisk forskning viser at tidlige investeringer i børns helbred, kognitive og ikke-kognitive evner har en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet, fx på arbejdsmarkedet eller i forhold til deres helbred. Men hvor meget af den empiriske forskning ser på betydningen af enkelte faktorer som fx børns helbred, så peger den økonomiske teori på, at det ikke kun er enkeltfaktorer, men deres sammenspil (interaktion), som er afgørende. Teorien peger på, at indsatser kan understøtte hinanden (være komplementære), dvs. at børn som har modtaget en type indsats tidligt i livet, får en større gevinst ud af senere indsatser, end børn som ikke har fået den tidlige indsats. Der er imidlertid meget lidt empirisk viden om sammenspillet mellem investeringer. Denne mangel skyldes bl.a. mangel på data. Vores hovedbidrag er et fokus på betydningen af komplementære investeringer i børn: På baggrund af unikke danske data undersøger vi voksenlivet for personer, som har været udsat for forskellige radikale ændringer (chok) som børn. 

Søg på cilr.sfi.dk